Ką žinoti apie rusų žmogų

Ne, - valstybinė paslaptis. Į Kareivių motinų sąjungą kreipėsi žmogus, keletą mėnesių kovojęs Čečėnijoje pagal kontraktą ir visą laiką dalyvavęs koviniuose veiksmuose. Gaila, kad paskutiniai šio genialaus meistro darbai prarado gilumą, bet dėl to jo nesmerkiu: kiekvienas iš mūsų turime tam tikrų pakilimų ir nuokalnių.

Per tą laiką Lietuvos kariuomenė plėtojasi ne tik kaip karinė, bet ir kaip visuomeninė struktūra. Joje labai aiškiai siekiama laužyti nuo sovietinių laikų užsilikusius stereotipus apie karių tarpusavio santykius, tarnybos sąlygas ir visos struktūros užduotis.

Sovietiniais laikais kariuomenė buvo skirta spręsti vien tik kariniams ir politiniams uždaviniams, o ją nuo visuomenės skyrė muštro siena. Lietuvos kariuomenėje vis labiau akcentuojama humanitarinė ir profesionali funkcijos.

Apie III PASAULINĮ KARĄ..., bei Lietuvą, Rusiją ir JAV. Gintaro Lunskio pamąstymai...

Pastaroji įgyvendinama gerinant karių pasirengimą ir įsigyjant reikiamą ginkluotę bei techniką, o humanitarinę — įtraukiant karius į visuomenei naudingų funkcijų vykdymą bei dalyvaujant tarptautinėse operacijose. Tačiau Lietuvos karys — tai ne valstybės reikmėms rekvizuotas juodus darbus dirbantis asmuo, o profesionalas, padedantis susidarius ekstremaliai situacijai.

Sunku nepastebėti, kad Lietuvos kariuomenė siekia būti sudėtinė visuomenės dalis ir aktyviai dalyvauti įgyvendinant strateginius valstybės raidos tikslus. Problemos Rusijos armijoje, likusios nuo sovietinių laikų bei atsiradusios kaip to laikotarpio politinės raidos išdava, kelia susirūpinimą visuomenei, jas narplioja įvairios visuomeninės organizacijos, tarp ką žinoti apie rusų žmogų ir nuo metų įsikūrusi Rusijos kareivių motinų sąjunga.

Aktuali informacija grįžtantiems ir atvykstantiems į Lietuvą

Susipažinę su šios organizacijos veikla ir rūpesčiais, geriau suprasime, ką reiškia šeimai turėti šaukiamojo amžiaus sūnų Rusijoje ir Lietuvoje. Pasitraukimų be priežasties nebūna Pasak Rusijos kareivių motinų sąjungos atsakingosios sekretorės Valentinos Melnikovos, iš Rusijos karinių dalinių savavališkai pasitraukia būtinosios tarnybos kareiviai, tarnaujantys pagal kontraktą, ir net karininkai.

Jie nusižudo, nužudo kitus, dezertyrų gaudynėse žūsta MVD darbuotojai. Nuolat pasitraukia iš karinių dalinių apie 40 tūkst.

Ar Kremliaus propaganda būna tik rusų kalba?

Pasitraukimų iš armijos be priežasties nebūna. Pabėgimai neretai priveda prie tragedijos. Šaukiamieji komisariatai neatsako, jei kareiviai žūsta. Kartais tėvai, žuvus sūnui, kreipiasi į teismą dėl materialinės ar moralinės žalos atlyginimo.

Žala nedidelė: 20—25 tūkst. Rusijoje veikia ir alternatyvios tarnybos įsakymas, bet ir čia neužtikrinamas saugumas nei pilietiškumas, nepriimtini apribojimai.

 • Per tą laiką Lietuvos kariuomenė plėtojasi ne tik kaip karinė, bet ir kaip visuomeninė struktūra.
 • Ką daryti grįžus iš užsienio? - ULAC
 • Ką pasakyti savo online dating
 • Transliacijoje kviečiami dalyvauti bendrojo ugdymo mokyklų mokytojai, mokiniai, tėvai bei visi, norintys susipažinti su atvykstančių ir sugrįžusių iš užsienio mokinių ugdymo organizavimu.
 • Muzikos poveikis žmogui
 • Pažintys profilio pavadinimas taco
 • Pažintys irano vyro

Dar metais Rusija gavo pastabą iš Jungtinių Tautų Organizacijos dėl žmogaus teisių pažeidimų. Kareivių motinų sąjunga pastebi, jog Rusijos generalinio štabo funkcijos mažai pasikeitė nuo sovietinių laikų — saugoti ginkluotųjų pajėgų sovietinius pasiekimus. O rekrūtai tęsiasi Rusijos visuomenę, Kareivių motinų sąjungą ypač sujaudino metų rudens šaukimas, įvykdytas Maskvoje, grubiai pažeidžiant žmogaus teises.

Bus paminėtos Rusijos okupacinės kariuomenės išvedimo metinės

Buvo organizuotos šaukiamojo amžiaus vaikinų gaudynės gatvėse, bendrabučiuose. Sugautieji nugabenti į karinius dalinius, be medicininės komisijos išvadų, nepranešant tėvams.

Dėl šio grubaus pažeidimo Kareivių motinų sąjunga gavo 50 skundų, kuriuos ką žinoti apie rusų žmogų į Maskvos prokuratūrą. Organizacijos narės kiek galėdamos gelbėjo vaikinus. Vienus grąžino į namus iš šaukimo punktų, kitus — generalinio štabo pagalba iš karinių dalinių, dar kitus atleido nuo tarnybos dėl sveikatos.

Kurioziška, kai į vieną mokomąjį dalinį pateko vaikinų iš gaudynių, iš jų buvo netinkami tarnybai.

Ką daryti grįžus iš užsienio?

Jie buvo išskirstyti į ligonines ir atleisti nuo tarnybos armijoje. Skaudžiausia tai, jog kai kurie sučiupti gaudynėse vaikinai buvo išvežti į Chabarovsko sritį, Vladivostoką, kur Kareivių motinų sąjungos narės taip toli negalėjo nuvykti. Tai rodo, jog šaukimo į armiją sistema Rusijoje degraduoja, o karininkai skundžiasi šauktiniais, jų netinkamumu tarnauti kariuomenėje. Počečėninis sindromas Rusijos kareivių motinų sąjungos duomenimis, nuo metų iki ųjų Čečėnijoje žuvo kareivių.

Gynybos ministerija šiuos skaičius sumažino iki žuvusiųjų. Skirtumas tas, kad Kareivių motinų sąjunga skaičiuoja ne tik tuos kareivius, kurie žuvo kovos lauke, bet ir tuos, kurie sužeisti mirė vežant į ligoninę ar nuo žaizdų ligoninėje ir tuoj po tarnybos. Todėl ir skaičiai didesni. Šie duomenys tiksliausi, nes į Kareivių motinų sąjungos komitetus kreipiasi tėvai dėl vaikų, žuvusių karinėje tarnyboje, kai reikalinga pašalpa ar kitos lengvatos.

Antrajame Čečėnijos kare kiekviena Rusijos sritis vidutiniškai prarado po žmonių.

Rusų režisierius Aleksandras Sokurovas: „Kūrybine prasme Tėvynėje esu svetimas“

Pasak jos, jaudina ir tai, kad žuvusiųjų antrajame Čečėnijos kare neįrašo į jokias atminties knygas, nevedami sąrašai, nors nuo ųjų valstybės biudžete tam tikslui yra numatytos lėšos.

Putiną, į gynybos, vidaus reikalų ministrus: spausdinkite žuvusiųjų sąrašus. Ne, - valstybinė paslaptis. Kyla klausimas, kodėl Rusijoje Čečėnijos tragedija rūpėjo ir rūpi tik keletui visuomeninių organizacijų ir, žinoma, tiems, kurie nukentėjo.

Už teisę žinoti, kuo gi nusikalto Algirdas Paleckis

Pasak V. Melnikovos, Ką žinoti apie rusų žmogų visuomenė nėra tokia aktyvi kaip Europoje. Kol problema žmogaus nepaliečia asmeniškai, jis jos šalinasi: nieko nemačiau, negirdėjau, manęs tai neliečia.

ką žinoti apie rusų žmogų

Pasitaiko atvejų, kai tėvai savo vaiko, praradusio kare rankas ir kojas, atsisako ir kreipiasi į organizaciją dėl lengvatų bei kompensacijų.

Tokiems tėvams nerūpi, kaip sūnų gydyti ar gauti protezus. Kita problema — kai jauni kareiviai, atlikę privalomąją tarnybą Čečėnijoje, grįžo ne tik sužaloti, bet ir patyrę psichologinį stresą. Tai laisvėje pasireiškia agresija.

ką žinoti apie rusų žmogų

Kaip ir po karų Afganistane ir Karabache, taip ir po karų Čečėnijoje nemažai vaikinų palūžo: tapo alkoholikais, narkomanais, įsivelia į vagystes, grobstymus ir t. Tokiais atvejais Kareivių motinų sąjunga nedaug ką gali, nes vyriausybinės paramos nėra.

ką žinoti apie rusų žmogų

Karo gydytojai to nekonstatuoja kaip ligos, o civilinė medicina nepajėgi, neturi tiek psichologų, kurie galėtų konsultuoti tokius kareivius. Kokia išeitis, kaip tokią milijoninę masę žmonių, praėjusių karo pragarą, nuraminti, jiems padėti? Kareivių motinų sąjunga, kai svarstomas valstybės biudžetas, primena vyriausybei, kad skirtų lėšų kareivių psichologinei programai.

Kaip paskui galima tikėtis iš jo gero elgesio? Į Rusijos kareivių motinų sąjungą kreipiasi ir kadriniai karininkai Į Rusijos kareivių motinų sąjungą įvairiais klausimais kreipiasi ne tik privalomosios tarnybos kariai, bet ir kadriniai karininkai, nesuradę teisybės pagal statutą nei vyresnybėje, nei teisme. Ypač aktuali gyvenamojo ploto problema.

ką žinoti apie rusų žmogų

Dar metais B. Jelcinas žadėjo, jog karininkams mokės tūkstantį JAV dolerių per mėnesį ir kad tūkst. Deja, metų duomenimis, tūkst. Kareivių motinų sąjungos autoritetas Rusijoje leidžia šiai organizacijai daug kam padėti, o jei ne, pataria problemą spręsti karinėje prokuratūroje.

Ši humanitarinė parama skirstoma kariniams daliniams. Negi valstybė nesugeba išlaikyti savo kariškių? Berods nacionalinės gynybos biudžetas pakankamas.

Pusantros valandos prikaustote žiūrovą, nors ekrane pasakojama ne meilės istorija, o viso labo muziejaus. Pats esu europietis iki kaulų smegenų ir labai jautriai išgyvenu kiekvieną Senojo žemyno įvykį. O meilė ir aistra muziejams augo labai palengva. Šiandien su švelniu pavydu stebiu Sankt Peterburgo moksleivius: jie turi visas galimybes lankyti begalę parodų, studijuoti visą Ermitažo lobyną. Man tokie dalykai vaikystėje atrodė kaip nepažįstamas pasaulis ir nesuvokiamas stebuklas, nes augau Rusijos glūdumoje — Podorvichos kaime, Irkutsko srityje.

Pasak Rusijos kareivių motinų sąjungos narių, tai politinės spekuliacijos, yra nesąžiningų žmonių, nes karinius dalinius labdara ne visada pasiekia. Rusijos kareivių motinų sąjunga veiklos pradžioje taip pat vykdavo į karinius dalinius su humanitarine misija.

Pasipiktinimą sukėlė ir šį darbą nutraukė, kai organizacijos narės, atvykusios į Mozdoką, įsitikino, jog dalinių kariškiai ėmė labdarą, laiškus tų kareivių, kurie jau buvo žuvę.

 • Sveiki, noreciau rasti savo dukterecia Akvilina Paskauskaite yra galimybe ja surasti
 • admin :: Puslapis 95 :: Lituanistika mokykloje
 • Greitis pažintys london
 • Už teisę žinoti, kuo gi nusikalto Algirdas Paleckis m.
 • Už teisę žinoti, kuo gi nusikalto Algirdas Paleckis / Peticijos
 • Halal susipažinkite pažintys
 • Šmaikštus vienas įklotai dating website

Deja, šis slaptas įsakymas iškilo viešumon, ir kovojusiems prieš čečėnų tautą kariams ne visada buvo sumokėta arba sumokėta tik dalis pinigų. Į Kareivių motinų sąjungą kreipėsi žmogus, keletą mėnesių kovojęs Čečėnijoje pagal kontraktą ir visą laiką dalyvavęs koviniuose veiksmuose.

Kaip įrodyti, jei jokio dokumento nebuvo pasirašyta tarp skriaudą patyrusio kariškio ir dalinio vado? Žmogus liko apgautas.

ką žinoti apie rusų žmogų

Apgauti liko ir būtinosios tarnybos kareiviai, kurie koviniuose veiksmuose dalyvavo dvi — keturias ar daugiau dienų. Ką jau kalbėti apie moralinį aspektą? Rusijos kareivių motinų sąjunga ragina tėvus domėtis, ar jų sūnus yra fiziškai ir psichiškai sveikas, ar tikrai jis nori tarnauti armijoje, jei ne, nukreipti jį alternatyviai tarnybai, iškilus problemoms drąsiai kreiptis į teismą, net į Europos teismą dėl žmogaus teisių pažeidimo.

Organizacija skatina, jog tėvai žinotų įstatymus ir susitvarkytų reikiamus dokumentus iš anksto, o ne tada, kai šauktinis gauna kvietimą į karinį komisariatą.

Vadinasi, beveik kas antras šalies gyventojas pasitiki kariuomene ir džiaugiasi teigiamais poslinkiais joje.

ką žinoti apie rusų žmogų

Net 68 proc. Vis daugiau jaunuolių norėtų mokytis sparčiai modernėjančioje Karo akademijoje.

Taip užtikrinamos visų ES piliečių socialinės garantijos bei teisė turėti saugią ir ramią senatvę. Žmonės, kurie gyvena ir dirba kitoje ES šalyje, vienu metu gali būti draudžiami socialiniu draudimu tik vienoje šalyje. Taip išvengiama dvigubo ar net trigubo socialinio draudimo įmokų mokėjimo, dirbant skirtingose valstybėse narėse. Kartu garantuojama, kad žmogus bus apdraustas socialiniu draudimu. Darbo stažas ES šalyse — sumuojamas Taip pat itin svarbu paminėti, kad tokiems žmonėms yra taikomas socialinio draudimo laikotarpių sumavimo principas, atsižvelgiant į įvairių valstybių narių įstatymus.